Processorienterad verksamhetsutveckling

Inga utbildningar är för närvarande planerade. 

Processer handlar om att bygga förutsättningar för att skapa maximalt värde åt sina kunder och intressenter, att göra det på ett effektivt sätt och att se till att organisationens resurser och kompetens använd på bästa sätt. Detta är en utbildning i verksamhetsutveckling med värdeskapande processer som utgångspunkt.

Omvärldens allt snabbare förändringstakt gör att organisation och styrning av verksamheter måste ske med både helhetssyn och ge förutsättningar för flexibilitet och anpassning till snabba förändringar. Detta stöds av ett processorienterat synsätt. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer. Konsekvensen är att verksamheter behöver förändras i allt snabbare takt i en global konkurrens.
Denna utbildning ger grunderna i att arbeta med processutveckling. Ämnen som behandlas är bla. Kunder och värdeskapande, Processorienterat synsätt, Strategi och processer, Processutveckling och modellering, Visualisering, Processledning, Process dokumentation, Mätning och Ständig förbättring.

Utgångspunkter och metodik
Utbildningen bygger på en processmodell som är generisk och användbar i många sammanhang. Utbildningen ger en introduktion till modellen och olika begrepp.

Innehåll - under utbildningen lär du dig
Att se kunder och värdeskapande som utgångspunkt
Ett processorienterat synsätt
Att gå från strategi till processer
Grunderna i processutvecklingsmetodik
Att visualisera processer
Introduktion till processledning- hur gör man?
Process dokumentation – vad behöver man?
Introduktion till mätning – varför och hur?
Introduktion till ständiga förbättringar – innovativ kultur och bra struktur för hög kvalitet 

548386 business group at the meetingUtbildningens upplägg
Omfattningen är en heldag. Under kursen varvas teori med praktiskt arbete i grupp för att träna på de olika momenten i processutveckling. I priset ingår kursdokumentation i form av boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” (A Ljunggren/E Larsson). Lunch samt fika på för- och eftermiddag ingår. Efter kursen ingår 2 timmar konsultation i egen organisation för att komma igång med arbetet.

Målgrupper
Kursen vänder sig främst till personer som arbetar eller kommer att arbeta med utveckling av processer. Detta kan t.ex. vara processägare, processledare, verksamhetsutvecklare, projektledare och  kvalitetsansvariga. Även personer som inte direkt arbeter med processutveckling har god nytta av innehållet för att förstå värdet av det processorienterade synsättet.

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper förutom ett stort intresse av verksamhetsutveckling. Erfarenhet från arbete med verksamhetsutveckling är en fördel, men inget krav för att tillgodogöra sig utbildningen.

Tid
Inga utbildningar är för närvarande planerade. 

Plats
-

Pris
5 950 kr per deltagare (exkl. moms). Är ni flera från samma organisation? Gå 3 - betala för 2! I priset ingår fika och gemensam lunch samt kursdokumentation. 

Efter kursen ingår 2 timmar konsultation i egen organisation för att komma igång med arbetet.

Kursledare

Mats Goransson farg

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom IT Management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation och nya affärsmodeller. Inom IT Management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer.

Kontakta oss!

Har du frågor om utbildningen, eller vill diskutera annat? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!