Hållbara digitala affärsmodeller - Intern utbildning

Intresseanmälan

Digitaliseringen kallas ibland den fjärde industriella revolutionen – pågår för fullt och ändrar spelplanen för de flesta verksamheter. Digital teknologi kan användas för att uppnå verksamhetsmål inom produktion, marknadsföring, sälj och kommunikation, men också interna mål som bättre arbetsmiljö samt miljömässig- och social hållbarhet.
Vi erbjuder en halvdags intern utbildning där upp till 15 personer i företaget/organisationen tillsammans utforskar nya möjligheter, får inspiration och ett användbart verktyg för att ta nästa steg.

Digitala och hållbara affärsmodeller handlar om att maximera affärsnytta och samhällsnytta genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Detta är en utbildning som ger kunskap om digital- och hållbar affärsmodellering.

Affärsmodellen är idag en självklar del i den strategiska affärsutvecklingen. På en global marknad finns många aktörer med i stort sett samma affärsidé. I den globala konkurrensen räcker det därför inte med en bra affärsidé. Genom att arbeta med er affärsmodell kan ni bli unika inom ert område och stärka er konkurrenskraft.

Om er affärsmodell tar vara på digitaliseringens möjligheter har ni större möjligeheter till framgång. Även små- och medelstora företag behöver utveckla digitala affärsmodeller för att nå kundgrupper man annars inte har möjlighet att nå på en globaliserad marknad. Hållbarhet är också en självklar del i en modern affärsmodell, eftersom kundernas värderingar och köpbeteende premierar de aktörer som integrerar hållbar utveckling i sin affär.

Arbetet med affärsmodeller kan handla om att förändra dagens verksamhet och affärer, eller att skapa något helt nytt. Arbetssättet passar därför bra i både stora- och små företag och organisationer, och i verksamheter i snabb förändring, samt vid start-ups.

Hållbarhet och digitalisering

Digitaliseringen ökar interaktionen med medborgare och kunder, ställer nya krav på företag och öppnar för helt nya affärsmodeller. 

Företag som kan leverera varor och tjänster i stor skala med låg resursförbrukning och låg negativ miljöpåverkan har en god chans att bli vinnare i framtiden. Genom att ställa om till affärsmodeller som baseras på cirkulär ekonomi, där huvudprinciperna är att sluta materialflödena genom giftfrihet och resurseffektivitet i hela produktionskedjan och produkternas livscykel, kan konkurrenskraften förbättras. Digitalisering och ökad användning av viktiga möjliggörande tekniker kan bidra till denna utveckling. 

Utbildningen ger grunderna för att arbeta med digitala hållbara affärsmodeller.

Utgångspunkter och metodik

Vi tar avstamp i behovet av att bygga in både hållbarhet och digitalisering i affärsmodellen. 

Utbildningen bygger på ett välkänt verktyg som heter Business Model Canvas som är ett visuellt, kreativt och samtidigt strukturerat sätt att beskriva de komponenter som bygger upp organisationens affärsmodell. Vi arbetar även med ett annat verktyg för att fördjupa analysen av kundbehov och värdeerbjudande.

Utbildningens upplägg

Under kursen varvas teori med praktiskt arbete i grupp för att träna på de olika momenten och verktyget. I priset ingår kursdokumentation i form av ett kompendium på svenska som sammanfattar Business Model Canvas (M Göransson). 

Innehåll

Vad innebär digitalisering?
Hållbar utveckling och Agenda 2030
Introduktion till omvärldsbevakning – med digitala verktyg
Exempel på framgångsrika digitala affärsmodeller
Exempel på affärsmodeller med hållbarhetsfokus
Tillämpningar med verktygen Business Model Canvas och Value Proposition Canvas
Att praktiskt arbeta med verktygen i förberedda case
”Plattformarsbaserade affärsmodeller” – en introduktion
Gemensam lunch (ingår)

Målgrupp
Chefer och ledare, strateger, entreprenörer, innovatörer, affärs- och verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, CSR/hållbarhetsansvariga/samordnare, marknadsförare, verksamhetsarkitekter. 

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper förutom ett stort intresse av affärsutveckling. Intresse för- och allmän kunskap om digitalisering och hållbarhet är en fördel.

Tid
Halvdag kl. 08.30-13:00 eller 13:00-16:30

Plats
På plats i egna lokaler.

Pris
7 800 kr per utbildningstillfälle.

Kursledare

Mats Goransson farg

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation, hållbarhet och nya affärsmodeller. Inom management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation, hållbarhet och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer.

Intresseanmälan

Kontakta oss!

Har du frågor om utbildningen, eller vill diskutera annat? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!