Din nya affärsmodell - Affärsmodell Canvas ger dig verktygen - Intern utbildning

Intresseanmälan

Förändrade kundbeteenden, samhällsbehov och digitalisering förändrar idag logiken i många branscher – och skapar helt nya branscher! Har du koll på vad som händer i din bransch? Vad innebär affärsutveckling för dig - att förbättra dagens affärer - eller att skapa helt nya affärer, eller kanske en kombination? Lär dig mera om Affärsmodell design!
Vi erbjuder en halvdags intern utbildning där upp till 15 personer i företaget/organisationen tillsammans utforskar nya möjligheter, får inspiration och ett användbart verktyg för att ta nästa steg.

Affärsmodeller handlar om att skapa och leverera nytta till kunder och andra intressenter. Detta är en utbildning i affärsmodellering. Affärsmodellen används allt mer och får allt mera plats i den strategiska affärsutvecklingen. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer. Konsekvensen är att verksamheter behöver förändras i allt snabbare takt i en global konkurrens. Den globala konkurrensen gör att det inte räcker med en bra affärsidé. På en global marknad finns många aktörer med i stort sett samma affärsidé. Samma affärsidé kan realiseras på en mängd olika sätt, genom att arbeta med alla delarna i en affärsmodell.


Denna utbildning ger en introduktion till affärsmodeller som ett verktyg i den strategiska affärs- och verksamhetsutvecklingen.
Arbetet med affärsmodeller kan handla om att förändra dagens verksamhet och affärer, eller att skapa något helt nytt. Arbetssättet passar därför bra i både stora- och små företag och organisationer, och i verksamheter i snabb förändring, samt vid start-ups. I denna utbildning arbetar vi med Affärsmodell Canvas. Vi går igenom grunderna i modell och arbetssätt, och får möjlighet att träna praktiskt på förberedda case.

Innehåll
Omvärlden - varför har vi behov av nya affärsmodeller?
Exempel på framgångsrika affärsmodeller
Grunderna i Affärsmodell Canvas
Workshop med förberedda case

Målgrupp
Chefer och ledare, strateger, entreprenörer, innovatörer, affärs- och verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, CSR/hållbarhetsansvariga, marknadsförare, verksamhetsarkitekter. 

Tid
Halvdag 08.30-12:00 eller 13.00-16:30

Plats
På plats i egna lokaler.

Pris
7 800 kr per utbildningstillfälle.

Kursledare

Mats Goransson farg

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom IT Management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation och nya affärsmodeller. Inom IT Management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer.

Intresseanmälan

Kontakta oss!

Har du frågor om utbildningen, eller vill diskutera annat? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!