Affärsmodell design

Inga utbildningar är för närvarande planerade. 

Förändrade kundbeteenden, samhällsbehov och digitalisering förändrar idag logiken i många branscher – och skapar helt nya branscher! Har du koll på vad som händer i din bransch? Vad innebär affärsutveckling för dig - att förbättra dagens affärer - eller att skapa helt nya affärer, eller kanske en kombination? Lär dig mera om Affärsmodell design!

Affärsmodeller handlar om att skapa och leverera nytta till kunder och andra intressenter. Detta är en utbildning i affärsmodellering. Affärsmodellen används allt mer och får allt mera plats i den strategiska affärsutvecklingen. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer. Konsekvensen är att verksamheter behöver förändras i allt snabbare takt i en global konkurrens. Den globala konkurrensen gör att det inte räcker med en bra affärsidé. På en global marknad finns många aktörer med i stort sett samma affärsidé. Samma affärsidé kan realiseras på en mängd olika sätt, genom att arbeta med all delarna i en affärsmodell.

Affärsmodeller finns i alla verksamheter, både vinstdrivande och icke vinstdrivande, privat såväl som offentligt. Det handlar om logiken för hur verksamheten byggs upp för att skapa bästa möjliga värde till kunder och andra intressenter.

Denna utbildning ger grunderna i att arbeta med affärsmodeller som en del i den strategiska affärs- och verksamhetsutvecklingen.

Arbetet med affärsmodeller kan handla om att förändra dagens verksamhet och affärer, eller att skapa något helt nytt. Arbetssättet passar därför bra i både stora- och små företag och organisationer, och i verksamheter i snabb förändring, samt vid start-ups.

Utgångspunkter och metodik
Utbildningen bygger på ett välkänt verktyg som heter Affärsmodell Canvas (eng. Business Model Canvas, av Alexander Osterwalder) som är ett visuellt, kreativt och samtidigt strukturerat sätt att beskriva de komponenter som bygger upp organisationens affärsmodell. I utbildningen får du också en introduktion till ett verktyg som kallas Value Proposition Canvas, som används för att utveckla värdeerbjudanden.

Innehåll - under utbildningen lär du dig
Beskriva och analysera befintliga affärsmodeller
Identifiera trender i omvärlden
Exempel på framgångsrika affärsmodeller
Utmana omodern affärslogik och designa morgondagens företag
Träna på att använda verktyget Affärsmodell Canvas
En effektiv metod för att ifrågasätta och utveckla värderbjudanden
Att praktiskt arbeta med verktyg och processer för ökad innovationskraft
Skapa drivkraft i din organisation till att förverkliga nya affärsmodeller

Utbildningens upplägg
Omfattningen är en heldag. Under kursen varvas teori med praktiskt arbete i grupp för att träna på de olika momenten och verktygen. I priset ingår kursdokumentation i form av boken ”Business Model Generation” (A Osterwalder) samt ett kompendium på svenska som sammanfattar Business Model Canvas (M Göransson). Lunch samt fika på för- och eftermiddag ingår. Efter kursen ingår 2 timmar konsultation i egen organisation för att komma igång med arbetet.

Målgrupper
Chefer och ledare, strateger, entreprenörer, innovatörer, affärs- och verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, CSR/hållbarhetsansvariga, marknadsförare, verksamhetsarkitekter. 

Tid
Inga utbildningar är för närvarande planerade. 

Plats
-

Pris
5 950 kr per deltagare. Är ni flera från samma organisation? Gå 3 - betala för 2! I priset ingår fika och gemensam lunch samt kursdokumentation. 

Efter kursen ingår 2 timmar konsultation i egen organisation för att komma igång med arbetet.

Kursledare

Mats Goransson farg

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom IT Management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation och nya affärsmodeller. Inom IT Management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer. 

Kontakta oss!

Har du frågor om utbildningen, eller vill diskutera annat? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!