Kompetensutveckling

8944491 speaker at business convention and presentation

Samhällsutvecklingen kommer kontinuerligt att ställa krav på individers digitala kompetens i privatlivet och samhällslivet liksom inom utbildningen och arbetslivet. Livslångt lärande, utbildning, kompetensutveckling och omskolning blir allt viktigare för individer, företag och samhälle. Som samhälle behöver vi också kompetens om och hur digitaliseringen kan användas för verksamhetsutveckling, värdeskapande och innovationer för att ge fortsatt välstånd och tillväxt. För att kunna dra nytta av hela kompetensen i samhället behöver könsbalansen inom IT området bli jämnare.

"Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden", SOU 2015:91 (Digitaliseringskommissionen)

Nu händer det verkligen på riktigt –  och det påverkar naturligtvis alla IT-organisationer och dess förmåga att bidra i verksamhetsutvecklingen. Organisationen måste vara rätt rustad för att leda medarbetarna på den förändringsresa som pågår. Det handlar om kompetsutveckling för att bygga in ett naturligt lärande i våra organisationer - att bygga en lärande organisation. Då detta sker finns möjlighet men också utmaningar, ny kunskap behöver tillföras, ibland på helt nya sätt, och medarbetarna behöver uppmuntras och utmanas med nya uppgifter! Hur ska man som organisation tänka och agera? Hur skaffar man sig en tydlig bild av de unika förutsättningarna och behoven? Och hur tar man fram en konkret plan?

Hur kan vi hjälpa er?

Vår erfarenhet från att leda och driva förändringar i IT-organisationer gör oss väl rustade att ta oss an utmaningarna. Vi erbjuder tjänster inom:

Omvärldsbevakning
Kompetensstrategi
Kompetensinventering

De problem som finns i världen i dag kan inte lösas genom den nivå av tänkande som skapade dem

Albert Einstein

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!