IT Strategi

2432010 success yellow arrowStrategi är en övergripande handlingsplan för att uppnå verksamhetens visioner och mål. Strategier är abstrakta och anger bara i huvudsak vad som skall göras. Strategiska beslut är sådana som anger en huvudriktning i vilket företaget eller verksamheten strävar.

”Strategy is a broad based formula for how business is going to compete, what its goals should be , and what policies will be needed to carry out those goals. The essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment.”

[Porter (1980) Competitive Strategy.]

IS/IT strategier tar utångspunkt i affärs/verksamhetsstrategin och beskriver hur information och system möjliggör och bidrar till att uppnå verksamhetens vision och mål.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper till att utveckla era IS/ITstrategier. Antingen har ni en IS/IT strategi som behöver uppdateras eller behöver ni göra ett mera grundläggande arbete för att utveckla era strategier. Oavsett var ni står hjälper vi er att komma vidare - med ett stort fokus på att koppla ihop verksamhet och IS/IT.

Vi arbetar brett och ser IS/IT som en del i sitt sammanhang som möjliggörare till verksamhetsutveckling. Vi använder väl beprövade modeller för beskriva vision och mål, för att strukturera information, och beskriva aktiviteter som tar er mot visionen och målen.

Men det stannar inte där.

Vi hjälper också till att hitta de verktyg som krävs för att genomföra den strategiska planen och säkerställa resultatet. Allt detta gör vi i nära samverkan som involverar de personer som sedan kommer att förverkliga resultatet.

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!

Hur lyckas man med IT Strategi? Läs mer!