Interimschef

548386 business group at the meetingIbland uppstår tillfälliga behov av erfarna ledare i samband med förändringar. Det kan röra sig om organisationsförändringar, föräldraledighet, sjukdom eller i samband med en pågående rekrytering.

Att hyra in en Interimschef kan vara ett både snabbt och effektivt sätt att tillföra ledarkompetens till ditt företag.
En interimschef ger ditt företag ny kunskap och kapacitet för att genomföra förändringar och lösa svåra utmaningar.

Hur kan vi hjälpa er?

Vår erfarenhet från olika ledarroller ger oss bra förutsättningar att hjälpa till i dessa situationer. Vi tillför kompetens för olika operativa ledningsuppgifter. Kanske behöver ni en tillfällig chef eller en ledare för ett förändringsprojekt? Eller skall ni utöka med ny verksamhet och behöver ledningskompetens?

Vi har stor erfarenhet av ledningsuppdrag från komplexa verksamheter, med ledarskap som tar fram det bästa ut varje individ för att skapa största möjliga värde.

Exempel på uppdrag:

Projektledare
IT-chef
Utvecklingschef Produktion
Kundservicechef
Etablering av en ny förvaltnings- och utvecklingsorganisation inom IT
Implementering av styrmodell för process- och IT utveckling
Implementering av nya processer och styrmodeller

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!