Hållbarhetsstrategi

112079 environmental conservationHållbarhetsfrågorna handlar om att både individer och organisationer verkar inom planetens gränser. Vi ger råd och stöd i arbetet med att utveckla en konkret målbild för er hållbara verksamhet. Resultatet ger ökat värdeskapande och bättre lönsamhet samtidigt som vi agerar inom naturens gränser. Vi har verktygen och metoderna för att ta oss an desssa utmaningar.

Hållbarhetsutmaningarna är komplexa och kräver strategisk inriktning. En tydlig strategisk planering är avgörande för att säkerställa:

  • En gemensamt tankemodell och gemensamma begrepp
  • Koordinerade aktiviteter som tillsammans skapar rätt effekter
  • Investeringar som minimerar risker och ger långsiktigt positiva effekter

Hur kan vi hjälpa er?

Vi ser hållbarhetsarbetet som en naturlig och självklar del av affärs- och verksamhetsutvecklingen. När vi ser hållbarhetsfrågorna som en integrerad del i verksamheten finns goda möjligheter att nå verkliga resultat. Vi hjälper er att hitta ert sätt att ta er an hållbarhetsfrågorna och skapa ett arbettsätt som knyter detta till affärren/verksamheten. Vi använder bl.a. metoder och modeller utvecklade av Det Naturliga Steget:

  • Five level Framework for Planning in Complex Systems (5LF)
  • Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)
  • The Sustainabilty Principles (SP:s)
  • Back Casting

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!

Läs mer