IT Strategi - Hur lyckas man?

I denna artikel ger vi några tips på vägen i strategiarbetet. Vi har samlat det i 9 framgångsfaktorer  - som en checklista. 

1543684 3d business silhouette assembling a puzzle

1. Klargör vad mål/vision/strategi betyder

Det är viktigt att man har samma uppfattning om betydelsen i de vidare diskussionerna. En komplett strategi innehåller ju alla delar (vision, mål och  strategi) där det behöver finna en röd tråd i vad detta betyder för organisationen. Detta är en viktig grund som man måste vara överens om innan man kan fortsätta strategiarbetet.

2. Ledningen måste vara involverad redan från början och bör medverka aktivt i hela processen

För att en IS/IT strategi skall bli relevant och få genomslagskraft i hela organisationen så måste ledningen vara aktivt involverad i strategiarbetet. Det är också ledningen som skall se till att strategin efterlevs i organisationen.

3. IS/IT strategier skall vara kopplade till affärsstrategin

IT är trots allt där för att stödja företaget och dess affärsmål och måste därför ligga i linje med affärsstrategien. Allt för ofta har IS/IT strategin varit en isolerad företeelse och då är också risken stor för att IT satsningar misslyckas.

4. Glöm inte bort att involvera ALL nyckelpersonal i planeringsarbetet

Det är viktigt att personer från alla avdelningar får möjlighet att bidra i strategiarbetet. Genom detta engagemang skapas förståelse och förankring. IS/IT strategin påverkar ju hela företagets verksamhet och kan få påverkan på arbettsätt på flera sätt.

5. Använd en metod

Det är bra att ha en genomtänkt metodik och arbettsätt som hjälp i arbetet. Det finns flera etablerare metoder att välja på, det viktikga här är att välja något som passar den egna organisationen och hålla sig till det - så att det blir ett naturligt sätt att arbeta. Metoden är till för att arbetet med strategin skall bli strukturerat och att man inte förbiser något och heller inte gör arbete i onödan.

6. Klargör ansvarsförhållanden

Det är viktigt att klargöra vem som har ansvar för vad, kanske framför allt för att man skall veta vem man skall vända sig till om man har problem. Erfarenheter säger att många personer ”drar öronen åt sig” och säger att det inte är deras bord när det uppstår problem.

7. Gör en implementationsplan

För att man skall kunna införa en ny strategi så behöver man en plan över hur den skall implementeras. En plan för införandet av eventuella nya system/metoder och för hur man skall sprida den nya strategin i företaget.

8. Kommunicera strategin till alla i företaget

För att en strategi skall fungera tillfredställande så är det viktigt att alla i företaget känner till och jobbar efter den. Är inte strategin spridd i företaget så kan det uppstå konflikter och effekterna och verksamhetnyttan riskerar att bli begränsade.

9. Strategier måste hela tiden revideras och uppdateras

Detta är den sista men absolut inte minst viktiga punkten. För att en strategi skall vara levande och effektiv så måste den hela tiden revideras/uppdateras. Vi lever i en mycket föränderlig värld, inte minst inom IT, det är därför viktigt att följa upp trender och ta hänsyn till dessa i en strategi. Har man en väl utformad strategi är det mycket enklare att göra en uppföljning och revidera den. Om man har följt en metod är det också mycket enklare att göra om strategiprocessen.

Vill ni ha hjälp att komma vidare?

Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov! Maila oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du diskutera hur vi kan hjälpa er?

image

Mats Göransson