Om Företaget

Vilka vi är

Vad vill vi?

Vi skapar resurseffektiv verksamhet och ökat värde tillsammans med våra uppdragsgivare genom att utveckla verksamhet mot större hållbarhet.

 
 
 
 

Vad gör vi?

Vi arbetar med företags- och organisationsutveckling. Våra huvudområden är IT Management och Affärsutveckling. Vårt arbete bidrar till lönsamma företag, värdeskapande verksamheter och hållbara resultat. Vår kompetens finns inom strategi, affärsutveckling, ledning och verksamhetssystem. Våra uppdragsgivare är företag, gemensam sektor och akademi. Vi verkar primärt i Västra Götalands Län.

Värderingar

Engagemang

Med vårt engagemang i det vi gör inspirerar vi och ger energi till de vi samarbetar med.

 
 
 

Utveckling

Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att ta tillvara och utveckla de värden som finns och bygga nya innovativa lösningar tillsammans med våra uppdragsgivare.

 

Samverkan

Dagens utmaningar kräver mera av samverkan mellan företag och andra typer av organisationer, mellan olika kunskapsområden och kulturer och mellan olika samhällssektorer. Vi vill vara en del av denna samverkan.