Din nya affärsmodell - Affärsmodell Canvas ger dig verktygen!

AMC MGBC Svensk med logo v10
Förändrade kundbeteenden, samhällsbehov och digitalisering förändrar idag logiken i många branscher – och skapar helt nya branscher! Har du koll på vad som händer i din bransch? Vad innebär affärsutveckling för dig - att förbättra dagens affärer - eller att skapa helt nya affärer, eller kanske en kombination? Lär dig mera om Affärsmodell design!

Affärsmodeller handlar om att skapa och leverera nytta till kunder och andra intressenter. Detta är en utbildning i affärsmodellering. Affärsmodellen används allt mer och får allt mera plats i den strategiska affärsutvecklingen. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer. Konsekvensen är att verksamheter behöver förändras i allt snabbare takt i en global konkurrens. Den globala konkurrensen gör att det inte räcker med en bra affärsidé. På en global marknad finns många aktörer med i stort sett samma affärsidé. Samma affärsidé kan realiseras på en mängd olika sätt, genom att arbeta med all delarna i en affärsmodell.

Affärsmodeller finns i alla verksamheter, både vinstdrivande och icke vinstdrivande, privat såväl som offentligt. Det handlar om logiken för hur verksamheten byggs upp för att skapa bästa möjliga värde till kunder och andra intressenter.
Denna utbildning ger grunderna i att arbeta med affärsmodeller som en del i den strategiska affärs- och verksamhetsutvecklingen.
Arbetet med affärsmodeller kan handla om att förändra dagens verksamhet och affärer, eller att skapa något helt nytt. Arbetssättet passar därför bra i både stora- och små företag och organisationer, och i verksamheter i snabb förändring, samt vid start-ups.I denna utbildning arbetar vi med Affärsmodell Canvas. Vi går igenom grunderna i modell och arbetssätt, och får möjlighet att träna praktiskt på förberedda case.

Innehåll:
Omvärlden - varför har vi behov av nya affärsmodeller?
Exempel på framgångsrika affärsmodeller
Grunderna i Affärsmodell Canvas
Workshop med förberedda case
Gemensam lunch (ingår)

Målgrupp:
Chefer och ledare, strateger, entreprenörer, innovatörer, affärs- och verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, CSR/hållbarhetsansvariga, marknadsförare, verksamhetsarkitekter. 

Tid:
Måndag 19 september kl 08.30-13:00 (inkl. lunch).
Onsdag 9 november kl 08.30-13:00 (inkl. lunch).

Plats:
Kungsportsavenyn 10 (Kunskapsavenyn), Göteborg.

Pris:
2 450 kr per deltagare. Är ni flera från samma organisation? Gå 3 - betala för 2! I priset ingår fika och gemensam lunch samt kursdokumentation. 

Efter kursen ingår 1 timma konsultation i egen organisation för att komma igång med arbetet.

Kursledare:

Mats Goransson farg

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom IT Management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation och nya affärsmodeller. Inom IT Management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer.

           Anmäl dig här till 9 november

Kontakta oss!

Har du frågor om utbildningen, eller vill diskutera annat? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov! Maila oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sveriges Ingenjörers mentorprogram - en satsning för nyanlända ingenjörer

4003304 s group of hands reaching the world globeHur kan vi yrkesverksamma bidra för att stödja nyanlända ingenjörer att komma in i samhället och på arbetsmarknaden? Under hösten startar Sveriges Ingenjörer upp ett antal mentorskapsprogram runt om i landet och intresset är stort att bidra. Först ut är Göreborg med start i september.

Som egenföretagare ser jag ett stort värde i att få möjlighet att medverka som mentor i detta sammanhang. Det är lite av mitt bidrag i arbetet med att rusta samhället för framtida behov. Vi vet alla att vi har stort behov av ny kompetens inom de flesta samhällssektorer. Allt färre skall försörja allt flera och i en global ekonomi krävs nya kompetenser för att driva utveckling av i stort sett alla verksamheter. Här får jag chansen att dessutom lära mig mera om andra kulturer och skapa nya kontakter. Detta ger ett stort värde till mig i min yrkesroll som konsult där jag dagligen arbetar med att utveckla och förbättra verksamheter, säger Mats Göransson.

Hur kan du och ditt företag bidra? Minde företag har ofta begränsade resurser men drivs av engagerade entreprenörer? Har du några idéer på av man skulle kunna göra, t.ex. en grupp av företag tillsammans? Kontakta MGBC.

Öijaredsmodellen: mot hållbara verksamheter - från teori till praktik - här och nu

ÖijaredsmodellenI september startar Öijaredsmodellen, ett program som skapar Hållbar Utveckling med nya metoder för en ny tid. Behovet av nytänk, systemsyn och nya kretativa metoder för att lösa viktiga samhällsutmaningar har aldrig varit större. Öijaredsmodellen fokuserar på att utveckla hållbara företag och verksamheter, med ett brett perspektiv som utgår från innovativa hållbara affärsmodeller och Blue Economy, salutogent förhållningssätt och ett existensiellt perspektiv. Ett unikt program som ger en helhet. Att målgruppen är bred gör att resultatet kommer bli ännu bättre, eftersom komplexa samhällsutmaningar och framtidens företagsledning kräver nya angreppssätt. Deltagarna kommer från MATIX-programmet (management av tillväxtföretag) på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt från näringslivet.

Öijaredsmodellen har utvecklats av Stiftelsen Öijared Akademi i samverkan med ledande experter inom olika områden. Öijared Akademi är ett centrum för hållbar framtidsutveckling, platsen där man möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i.

Vi på MGBC har fått förtroendet att medverka som utbildare på den första delkursen på temat: "Innovativa affärsmodeller. Principer, värdegrund och intention". Där kommer vi att träna på att se möjligheter till nya affärsmodeller och får även en introduktion till Blue Economy. Vi ser fram emot att få träffa alla de framtidsinriktade entreprenörer, innovatörer och förändringsledare som skall ta oss vidare på vägen till hållbart värdeskapande. Tillsammans kan och skall vi göra skillnad!

 Nu blir du kanske nyfiken på att veta lite mera?

Hållbarhet är viktigt – men hur skapar vi hållbart lönsamma affärer?

Upplever du att hållbar utveckling är viktigt, men har svårt att genomföra initiativ som verkligen leder rätt och bidrar till värdeskapande och lönsamhet? Initiativ som ryms inom en tydligt hållbar affärsstrategi och inte är slumpmässiga försök att visa på handlingskraft? Du är i så fall inte ensam.

Det finns många undersökningar som säger ungefär samma sak: Det är svårt att gå från ord till handling ”to walk the talk”. Sustainability´s Next Frontier (MIT och Boston Consulting Group, 2013) är en intressant rapport, som omfattar ca 1 800 affärsdrivande företag, globalt, företag från hela världen från en stor mängd branscher. Rapporten visar att 2/3 av de företag som var med i undersökningen ansåg att hållbarhet är viktigt – men bara 10% av företagen hade förmågan att hantera hållbarhetsfrågorna och få in dessa som en naturlig del i sin verksamhet (kallas ”walkers” i undersökningen).
Rapporten lyfter fram flera exempel på företag som lyckats ta avgörande steg på vägen. Det är intressant läsning att också se vilka branscher som lyckats ta sig an hållbarhetsfrågorna rent affärsmässigt. Frågor som är näraliggande och påverkar den egna affären är enklare att ta sig an, det blir svårare då det handlar om några led bakåt i leverantörskedjan.

Vad är gemensamt för de som lyckas?

Sustainability next frontier figur1Det finns något gemensamt hos de företag som både anser hållbarhetsfrågorna viktiga och även lyckas bra med att hantera dem (figur 1):
De har en hållbarhetsstrategi
De har satt hållbarhet på agendan i företagsledningen
De utvecklar ”business case” för hållbarhet
De har utvecklat mätetal (KPI:er) för företagets hållbarhet
De ändrar sina affärsmodeller som resultat av viktiga hållbarhetsaspekter


sustainabilitys next frontier figur2

Att ta sig an hållbarhetsfrågorna på ett effektivt och resultatinriktat sätt kräver en del organisatorisk stöd och organisatoriska förmågor (figur 2). Det viktigaste är att ha ett starkt stöd i företagsledningen, ledningen måste driva frågorna. Kommunikation och rapportering är också mycket viktiga.

 

 


sustainability next frontier figur3

Hållbar lönsamhet

Lönsamhet är en viktig aspekt. 60% av de som benämns ”walkers” in undersökningen anser att hållbarhetsfrågorna bidrar till lönsamheten, medan endast 10 % av ”talkers” gör det. Undersökningen visar också att det är de material- och resursintensiva branscherna som till större del adresserar hållbarhetsfrågorna, och även har lättast att se lönsamhet i hållbarhetsarbetet (figur 3).


Från ord till handling

Hur skall man då gå från ord till handling?
Det utvecklas ständigt nya verktyg som kan vara till hjälp. Jag har arbetat med några av dessa, och tänkte här nämna ytterligare ett verktyg som kallas Abundance Cycle.
Nyttan och tillvägagångssättet beskrivs rätt bra i ett case runt ZipCar.

Titta gärna på detta! Vad tror du om detta sätt att få in hållbarhetsfrågorna som en del i affärsstrategin? Hur kan man använda detta verktyg? Ser du något område där det skulle vara intressant att arbeta med detta?
Vi arbetar ständigt med att hitta nya angreppssätt för att bidra till ”walk the talk”. Hör av dig med dina tankar och kanske idéer på områden vi kan ta oss an tillsammans!

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält