Har ni en riktigt bra innovation som ni inte vet hur ni ska förverkliga? Sök finansiering från Vinnova!

Är ni ett aktiebolag med upp till 249 anställda som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få? Med det här erbjudandet finansierar Vinnova produkter, tjänster eller processer som har stor kommersiell potential och som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden idag. 

Man vill skapa förutsättningar för företag att starta och driva projekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få. Målsättningen är att ge små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom att ge dem möjligheter att ta sig an utmanande projekt med stor kommersiell potential. Ett annat mål är att bidra till en diversifierad och jämställd samhällsutveckling genom att stödja projekt där både kvinnor och män på ett jämställt sätt delar på inflytande samt medverkar aktivt i genomförandet.

Projekt som får finansiering ska leda till nya produkter, tjänster eller processer som ha stor kommersiell potential och som är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Har du koll på Agenda 2030? Om inte kan du börja här: Agenda 2030 mål

Har ni idéerna, men behöver stöd i att beskriva projektet?

Behöver ni hjälp att skriva en vinnande ansökan? Hör av er till oss så hjälper vi er!

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält