Sex förändringar som skapar det digitala företaget 2020

Digitalisering (använd länk för att se några definitioner av begreppet) ses allmänt som en nödvändighet för att behålla konkurrenskraft. En majoritet av företagsledare erkänner att det är mycket mer än en källa till effektivisering - det krävs för att överleva.
Förändrade behov hos både kunder och anställda, utöver uppkomsten av nya affärsmodeller, gör att dagens arbetssätt inte är effektivt.
Cheferna frågar sig själva: "Kommer vi bli Uberiserade?”. De är oroliga för att ett misslyckande att förstå och agera på digitalisering kommer att hota verksamhetens existens. 

CEB har genomfört en omfattande analys av affärsmodell, konsument- och arbetskraftförändringar som kommer att ha störst inverkan på det digitala företaget 2020.
Sammantaget pekar trenderna på skiften inom sex områden.

1. Efterfrågan blir mera personlig
Kunderna vill i allt högre grad ha produkter och tjänster som är anpassade, och man vill interagera med leverantörerna av dessa produkter och tjänster på ett enkelt sätt. Denna personalisering kräver att företagen betraktar kunderna som individer snarare än som en del av kundsegment.

85% av cheferna säger att förenkling av kundupplevelsen kommer att vara kritisk för framgång på marknaden senast 2020 *).

2. Produkter blir tjänster - med stort informationsinnehåll
År 2020 kommer fristående produkter att vara mindre viktiga för värdeskapandet. Det sker ett skifte mot att leverera eller förmedla helhetstjänster med stort informationsinnehåll. Kunderna kommer att kräva större upplevelser av tjänsterna och vill ofta betala genom abonnemang.

69% förväntar sig att deras organisation 2020 prioriterar att skapa tjänster för att förbättra befintliga produkter snarare än att utveckla tilläggsprodukter. *)

3. Beroende av data fördjupas
Mer information från flera källor driver beslutsfattande, men det komplicerar också beslutsprocessen. IDC förutser att det 2020 kommer att finnas 40 biljoner gigabyte i ett digitalt universum vilket innebär 5 200 gigabyte för varje enskild person. Eftersom mängden data som är tillgänglig ökar kommer både kunder och leverantörer att lita mer på data för att fatta beslut.

79% av cheferna rapporterar att kunder (B2B och B2C) vid köptillfället redan gjort omfattande forskning om produkter eller tjänster *).

4. Arbetsuppgifter förändras och ”maskinerna” får en bredare roll
Automatiseringen har redan kommit en bit på väg, och går nu in i mer komplexa, mindre strukturerade aktiviteter, eftersom maskiner i allt högre grad kan lära sig och anpassa sig. Företagen letar efter avancerad automation för både effektivitet och nya tillväxtmöjligheter. De överväger automatisering internt och för kundorienterade ändamål. Automatiseringstekniken fortsätter att förändra både mindre kvalificerade arbetsuppgifter men också mera kvalificerade arbetsuppgifter och yrken. Gamla yrken försvinner och nya kommer. Inte många hade titeln UX-designer för 10 år sedan, nu är det en etablerad roll. Andra exempel som inte funnits så länge: Director of Social Media, Molnförhandlare, Dataskyddsombud.

76% av cheferna säger att de står inför stark konkurrens när de rekryterar tekniska- eller datakunniga talanger *).

5. Interna och yttre gränser blir mindre tydliga
Gränserna mellan företag, funktioner och roller blir mer flytande. Eftersom hierarkier ger plats för snabbare rörelser, krävs mera samarbete och individuell flexibilitet. Detta sträcker sig bortom den enskilda medarbetaren till hur funktioner och enheter inom företag samverkar, och hur företag som helhet samverkar med konkurrenter och partners.
Ett av de sätt som gränserna kommer att förändras är att fler företag kommer att bygga sk. plattforms affärsmodeller där användarna kan skapa värde på själva plattformen, vilket innebär att företaget sammanför konsumenter och leverantörer på plattformen. Detta är tätt relaterat på förflyttningen från produkter till tjänster. Det här är den typ av modell LinkedIn har idag, där anställda, rekryterare, säljare och kunder alla interagerar på en ”multisided plattform”.

74% av företagsledarna förväntar sig att deras företag ska ha många interna initiativ eller projekt som spänner över flera funktioner eller affärsområden senast 2020 *).

6. Allt accelererar (utom stora företag)
Befintliga företag står inför stort tryck på snabbhet, eftersom kundbehov förändras snabbare och digitala konkurrenter snabbt kan skala upp sin verksamhet. Däremot är etablerade företag avsevärt begränsade av både sin storlek och komplexitet och av regelverkskrav. I tider då hastigheten är avgörande, blir det svårt för etablerade stora företag att hålla takten.
Många stora organisationer har ett stort antal intressenter som deltar i betydande företagsbeslut. Det finns goda skäl att göra detta, men det har ökat tiden för att göra vägval och enas om planer. Större fokus på riskbedömning, komplexa styrningsmekanismer och affärsprocesser, äldre system är några saker som skapar långa ledtider och förseningar.

63% av företagsledarna känner att deras företag svarar upp för långsamt på tekniska möjligheter *). 

Källa: CEB Digital Enterprise 2020 Survey, 2419 företagsledare ingår i undersökningen.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält