Internet of Everything

Internet of EverythingUppkopplade prylar finns överallt runt omkring oss. Nu ser vi en kraftig utveckling av detta inom förpackningar. Detta öppnar nya möjligheter till kundkommunikation, marknadsföring och produktinformation. Tekniken skapar helt nya möjligheter att anpassa förpackningar till olika målgrupper.

I veckan var jag på ett seminarium som handlade om smarta förpackningar. Idag finns teknologin för att designa och producera förpackningar som kan anpassas till olika målgrupper på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, ett exempel på detta som de flesta känner till är Coca-Colas flaskor med personnamn.

Genom att använda tryckt elektronik på förpackningar kan man enkelt via sin smartphone med NFC teknologi få information om varan. Detta kan användas i olika syften. Självklart för att kommunicera med en kund i marknadsföringssyfte, men det kan även användas för att informera om produkten, t.ex. näringsinnehåll mm. Förpackningen blir alltså allt viktigare i kundkommunikationen.

Forskning och innovation runt sensorteknologi, optik och tryckt elektronik bedrivs framgångsrikt i Sverige av bl.a. RISE Acreo.

På samma seminarium fick vi lära oss lite om ultraljudsteknik som används för att mäta och kontrollera egenskaper hos flytande produkter som kan vara allt från betong och färg till livsmedel som tex gröt och ketchup. Företaget Incipientus berättade om tekniken och historiken kring utvecklingen inom detta område. Tekniken möjliggör självklart insamling och analys av massiva datamängder och en hög grad av automatisering av mätdatainsamling och bearbetning av information.

Seminariet var ett samarbete mellan Packbridge som är en medlemsorganisation inom Förpackningsbranschen och Livsmedelsacceleratorn som arbetar med företagsutveckling och innovation inom livsmedelssektorn.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält