Hållbara och lönsamma affärsmodeller - Hur?

Alla verksamheter kämpar med att utveckla sitt erbjudande till marknaden. Att hitta det som inte andra hittar, som skapar konkurrensfördelar. Många företag, och självklart även offentlig sektor letar också efter möjligheter att ta ännu mera av samhällsansvar och att utveckla affärer och verksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Hur gör man och vilka aspekter behöver man ta hänsyn till? Denna artikel är ett inspel som kan ge lite tankar och tips på vägen, inom ett område som kan kännas svårt att greppa. Vi har också samlat några länkar där du kan läsa mera om det vi skriver om i artikeln.

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand
Industrin och företagen sitter ofta på lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle. Ofta behövs också samverkan mellan olika aktörer: Universitet forskningsinstitut och även civilsamhället kan samverka med företag för att ta fram hållbara lösningar. Offentlig sektor är en viktig spelare som årligen upphandlar för stora belopp. I lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) finns nu möjligheter för dessa att upphandla sk. Innovationspartnerskap. Detta innebär att man upphandlar en innovation, att ta fram lösningar som inte finns på marknaden. Rätt använt borde detta kunna stimulera båda små- och stora företag att utveckla nya lösningar på samhällsproblem inom tex. vård & omsorg, samhällsbyggnad, transportlösningar mm.
Ser vi globalt finns också stora möjligheter. Även lite mindre företag har möjligheter internationellt. Marknaden är i många fall global även för mindre aktörer. Digitaliseringen har bidragit till att göra marknadsinformation och annan information tillgänglig.
Hur gör man då för att hitta sitt område att ta tag i? Alternativen är ju många. Jag vill tipsa om SustainAbility som forskar och bygger upp- och förmedlar kunskap om hållbara lösningar och möjligheter. Speciellt tycker jag det är värt att läsa Model Behaviour-20 Business Model Innovations for Sustainability. Där kan man ta del av 20 exempel på affärsmodeller inom områden som Social Innovation, ”Closed-Loop Production”, nya möjligheter inom finansiering/finansiering som del av affärsmodellen, delningsekonomi, mikrolån och mikro-franchise. Intressant läsning!
Läs också deras trendrapport för 2017!

board 1226680 1920

Digitaliseringens möjligheter - och hot
En annan aspekt som behöver finnas med är det lite slitna begreppet digitalisering. Om det kan man säga mycket. Jag väljer se på det ur ett samhällsperspektiv och hur det skapar möjligheter till lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Med denna utgångspunkt så finns det flera faktorer att ta med. En handlar om det livslånga lärandet för att ge alla i samhället möjlighet att ta del av fördelarna med informationssamhället. Då är det till stora delar en generationsaspekt att ta in. En annan faktor är hur man kan bygga ännu bättre affärsmodeller kring tex. effektiv resurshantering genom att använda alla informationstillgångar bättre. Ett viktigt område är Öppen data, som innebär bl.a. att information från offentliga organisationer görs tillgängligt för vem som helst att använda. Här finns stora möjligheter till lösningar. Kolla in tex. Hack for Sweden som är en tävling där det handlar om att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppen data.

Bekanta dig även med Digitaliseringskommissionens arbete. Där finns mycket bra information om hur digitalisering griper in i privatlivet, inom utbildning & lärande och inom arbetslivet.

Ingen undgår hoten från de som vill missbrika möjligheterna. Cyber-säkerhet är ett viktigt område. I maj 2018 träder också en omfattande reform av dataskyddet i kraft i Europa. Då börjar en förordning om dataskydd att tillämpas som blir direkt gällande lag i Sverige och som kommer att ersätta personuppgiftslagen. Den nya dataskyddsförordningen omnämns ibland GDPR som är en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska. I maj nästa år kommer även ny svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får hanteras i brottsbekämpande verksamheter. Allt detta behöver vi ta hänsyn till när vi bygger nya affärsmodeller och lösningar som drar nytta av informationstillgångarna. Många företag behöver stärka sin kompetens inom dessa områden.

Hur gör man för att komma igång?
Det brukar vara bra att starta där man är. Den enadelen handlar om att göra hemläxan och få koll på hur det ser ut i den egna organisationen. Den andra delen innebär att se sig om och göra en omvärldsanalys. Detta bör man göra regelbundet - på ett systematiserat sätt. Det finns bra metoder att använda. Därefter tycker jag att man behöver komma fram till vilken position man vill ha framöver. Det tycker jag man skall göra genom att tydligt beskriva ett önskat läge, en vision. Från vision bygger man sedan upp sina mål och strategiska vägval och vilka områden man kan bygga vidare på och utveckla -”stepping stones” som driver företaget i rätt riktning. Detta ger en ”vägkarta” från nuläget mot visionen. Aktiva val är viktigt. Det är också viktigt med gemensam syn, engagemang hos alla i företaget och att så många som möjligt är delaktiga i utvecklingen. Affärsutveckling är inte en fråga enbart för ledning och marknadsavdelning. Ju större bredd - ju bättre resultat.

Vill du fördjupa dig i det vi skriver om? Här får du några länkar!

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält