Vill ni framtidssäkra företaget?

823703 strategic management wordcloud
Affärsdiagnos skapar möjligheten att snabbt få en nulägesanalys av företagets affärsmodell.  Affärsmodeller handlar om att skapa och leverera nytta till kunder och andra intressenter. Affärsmodellen används allt mer och får allt mera plats i den strategiska affärsutvecklingen. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer. Konsekvensen är att verksamheter behöver förändras i allt snabbare takt i en global konkurrens. Den globala konkurrensen gör att det inte räcker med en bra affärsidé. På en global marknad finns många aktörer med i stort sett samma affärsidé. Samma affärsidé kan realiseras på en mängd olika sätt, genom att arbeta med alla delarna i en affärsmodell. Alla i ledningsgruppen medverkar i genomförandet av Affärsdiagnos.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med Affärsdiagnos får ni får en överblick och en helhetsbild av de olika delar som påverkar företagets värdeskapande. Ni får också en tydlig bild av hur olika personer i ledningen uppfattar affärsmodellen och vilka delar som fungerar bra respektive mindre bra. Då ni genomför Affärsdiagnos får ni tankar och idéer till utveckling av både affärerna och ledningsarbetet.

Arbetsmodell

AMC MGBC Svensk med logo v10

Vi använder oss av verktyget Affärsmodell Canvas som är:

  • Interaktivt: ger stöd till gemensam kreativ process, där alla bidrar och skapar ett gemensamt resultat.
  • Strukturerat: En logisk struktur med 9 byggblock som beskriver företagets olika delar och hur de samverkar till en helhet.
  • Holistiskt: BMC ger en bra helhetssyn på hur ett företag fungerar.

Läs med om affärsmodeller och ladda ned vårt kompendium

Målgrupp

Ledningsgrupper i små och medelstora företag.

Vad får ni?

Affärsdiagnos ger er en Introduktion till ett interaktivt lättanvänt strategi- och affärsutvecklingsverktyg. Ni får också en reality-check på egna affären baserat på verktyget samt en bild av hur medlemmarna i ledningsgruppen uppfattar affären/affärsmodellen. Självklart får ni också tankar och idéer till både affärsutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Arbetsgång

Arbetsgång:
1. Vi introducerar affärsmodell canvas och ger underlag för en individuell enkät. 1 timme.
2. Ni gör en individuell e-enkät. Görs av varje person i ledningsgruppen enskilt på hemmaplan, tar ca 1 timme.
3. Vi sammanställning svaren från enkäten och gör en första analys.
4. Vi presentation resultatet i ledningsgruppen, 1 timme
5. Med vårt stöd gör ni en djupare analys och start på åtgärdplan, 3 timmar workshop inkl. förberedelse och dokumentation.
6. Option: Vidare analys, åtgärder och stöd i implementering.

Genomförande

Introduktion samt presentation av resultatet gör antingen i era lokaler eller hos oss på Kunskapsavenyn (Kungsportsavenyn 10, Göteborg). E-enkäten görs individuellt på hemmaplan.

Priser

Grundpaket (punkt 1-4 ovan):
Introduktion, enkät, sammanställning/analys samt presentation av resultatet.
Pris: 14 700 kr exkl. moms.

Analys och start på åtgärdsplan inkl. förberedelse och dokumentation (punkt 5 ovan).
Pris: 9 700 kr exkl. moms.

Vidare analys, åtgärder och stöd i implementering (punkt 6 ovan).
Pris: offereras separat. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält