Sveriges Ingenjörers mentorprogram - en satsning för nyanlända ingenjörer

4003304 s group of hands reaching the world globeHur kan vi yrkesverksamma bidra för att stödja nyanlända ingenjörer att komma in i samhället och på arbetsmarknaden? Under hösten startar Sveriges Ingenjörer upp ett antal mentorskapsprogram runt om i landet och intresset är stort att bidra. Först ut är Göreborg med start i september.

Som egenföretagare ser jag ett stort värde i att få möjlighet att medverka som mentor i detta sammanhang. Det är lite av mitt bidrag i arbetet med att rusta samhället för framtida behov. Vi vet alla att vi har stort behov av ny kompetens inom de flesta samhällssektorer. Allt färre skall försörja allt flera och i en global ekonomi krävs nya kompetenser för att driva utveckling av i stort sett alla verksamheter. Här får jag chansen att dessutom lära mig mera om andra kulturer och skapa nya kontakter. Detta ger ett stort värde till mig i min yrkesroll som konsult där jag dagligen arbetar med att utveckla och förbättra verksamheter, säger Mats Göransson.

Hur kan du och ditt företag bidra? Minde företag har ofta begränsade resurser men drivs av engagerade entreprenörer? Har du några idéer på av man skulle kunna göra, t.ex. en grupp av företag tillsammans? Kontakta MGBC.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält