Vad gör vi utan oljan?

295358 busy highwayAllt mer av den mat vi äter är importerad. Det svenska jordbruket och livsmedelsproduktionen är extremt beroende av fossil energi. Vad gör vi i ett krisläge? Hur kan vi ställa om?

Vi tänker oss ett scenario:
En kris som påverkar produktionen av olja sker i viktiga oljeproducerande länder. Oljeimporten minskas till 25% och importen av mat lika mycket.

Fram till 80-talet skulle Sverige ha kunnat klara detta rätt bra på grund av våra ca 40 bergrumsanläggningar med beredskapslager av olja – för 3 års förbrukning i det civila samhället. 1993 togs beslutet att avveckla detta pga. nya geopolitiska bedömningar.
1995 var produktion av kött och ägg ungefär lika stor som konsumtionen. Idag importerar vi 4 gånger mer än vi exporterar.


Produktionen har minskat och konsumtionen ökat. Självförsörjningsgraden på livsmedel har minskat i Sverige och är nu lägst i Europa.
Idag skulle detta scenario få enorma konsekvenser för oss. Vi kommer inte att kunna äta oss mätta. Vi kommer att kunna få i oss 1400 kilokalorier per dag. Detta innebär svält.

5103466 ko med kalvUtvecklingen mot större och färre livsmedelsindustrier gör också att transporterna ökar, vilket ökar risken vid denna typ av kriser.
Vad gör vi för att hantera dessa risker? Hur ser Sveriges krishanteringsplan ut? Det är allt mer uppenbart att vi behöver bygga om samhället på flera sätt för att minimera riskerna. Det behövs initiativ från politiken såväl som från näringsliv och civilsamhälle. Det handlar om resurseffektivitet och ett nytt sätt att se på ekonomin. Vi behöver tänka i kretslopp inom flera områden och bygga system som tar vara på resurser på ett bättre sätt än idag.

Läs gärna artikeln i Ingenjören som berättar om hur Wapnö Gård bidrar på ett lokalt plan för att tänka i kretslopp i all sin produktion. Man är till stor del självförsörjande på energi och har dessutom byggt ut flera näringsgrenar i verksamheten som kompletterar det traditionella jordbrukets primärproduktion. Man ökar förädlingsvärdet. Man stärker varumärket och bygger en hållbar ekonomi. Detta kan och bör vi göra i flera delar av samhället.

MGBC vill vara en del av denna utveckling och erbjuder både utbildningar och konsulttjänster för att driva förändringen. Vi samverkar med experter inom olika områden för att utveckla hållbara och lönsamma verksamheter. Kontakta oss så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov! Maila oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält