Flugan som skapar värde av matavfall

BSFEnorma mängder avfall ruttnar bort och blir till metangas som är en mångfalt starkare växthusgas än koldioxid. Kanske kan man istället använda avfallet, se det som en tillgång, höja värdet på olika typer av biologiska avfall och skapa lönsamma verksamheter. Skapa företag som bidrar till minskad klimatpåverkan och dessutom bidrar till minskat tryck på fiskbestånden i haven och behov av mark för att odla sojaprotein. Hur går det till? Läs den intressanta artikeln i Ingenjören!


Kanske kan man försörja en stor del av vårt svenska lantbruk med lokalproducerat djurfoder och minska importbehovet?
Detta är vad några framsynta forskare på SLU i Uppsala arbetar med att förverkliga genom sin forskning. Man använder Svart Soldatfluga (Black Soldier Fly), naturens egen återvinningsexpert, för att skapa värde ur avfallet.

För att ta reda på intresset för att ta forskningen till nästa steg och undersöka intresset inom lantbruket fick MGBC uppdraget att göra en intressent- och marknadsstudie. Detta som en del i arbetet med att förbereda för att bygga en testbädd med syfte att verifiera teknik, marknad, ekonomi, skalbarhet och lämpliga affärsmodeller. Resultatet är lovande. Det finns ett stort intresse hos bl.a. producenter av ekologisk kyckling. Nu pågår ett intensivt arbete med att förverkliga en eller flera testbäddar, som också kommer att vara viktiga för att sprida kunskap om möjligheter med lokalt slutna kretslopp och cirkulära affärsmodeller. Läs den intressanta artikeln i Ingenjören.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält