Verksamhetssystem och Processer

AdobeStock 94529739

Verksamhetssystem syftar till att ge stöd för att skapa kundvärde, uppnå hög effektivitet och att se till att kompetens och resurser används på allra bästa sätt. Ett lämpligt sätt är att utgå från de värdeskapande aktiviteterna i verksamheten och hur dessa hänger samman - det som kallas verksamhetens processer.

Verksamhetssystemet ger struktur och tydlighet samt bidrar till samverkan. Detta används för att säkerställa att organisationen kan uppfylla alla uppgifter som krävs för att uppnå sina mål.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper er att utveckla eller förbättra ert verksamhetssystem. Vi hjälper er att utveckla system och ledningsstruktur inom:
• Processer
• Investeringsstyrning
• IT-styrning
• Kvalitet
• Miljö

Vi arbetar både med inledande analyser, kartläggningar och med ledning av större förändringar. Vi kan också gå in i operativa roller i utvecklings- och förvaltningsorganisationer.

Vi samarbetar med experter inom flera områden för att kunna erbjuda precis den kompetens som behövs för er förändring.

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!

Workshop

Framgångsrik förbättring

Hur kommer man igång?
Har du ett företag eller verksamhet med fler än 10 anställda och vill få hjälp att komma igång med förbättringsarbetet? Nu erbjuder vi Framgångsrik Förbättring.

Här identifieras områden som är viktiga att förbättra för företagets fortsatta utveckling. Intervjuer och Workshop ger en samlad bild av företagets nuläge och en tydlig prioritering av de förbättringsområden som är avgörande för fortsatt framgång. Vi håller i diskussionerna och ger verktygen. Ni svarar för nulägesbild och underlag för prioriteringar. Detta är lämpligt för att skapa samsyn i ledningsgruppen men också i samband med uppstart eller kick-off inom något specifikt område.

Följande 3 delar ingår:

  • En intervju med beställare (verksamhetsansvarig, VD, chef på någon nivå)
  • Intervjuer med 3-5 utvalda medarbetare
  • En avslutande och summerande workshop med ledningsgrupp/nyckelpersoner

De två första delarna tar cirka två-tre timmar vardera och den avslutande workshopen tar cirka 4 timmar.

Målet är att öka din och dina nyckelpersoners förmåga att driva framgångsrikt förbättringsarbete och samtidigt få en gemensam bild av vilka prioriteringar ni ska göra. Workshopen skapar dessutom samsyn mellan nyckelpersonerna i ditt företag och ger energi inför fortsatt arbete.

Framgångsrik förbättring kostar 9 500 kr (exklusive moms).

Vill du vete mera?
Verktyg

Att etablera processer

Vad innebär det? Vad krävs? Hur gör man?
Några fördelar med processer…
  • Processer sätter fokus på värdeskapandet: Värde skapas för att tillgodose kundbehov (och andra intressenters behov).
  • Processer säkerställer att man gör rätt saker: Genuin effektivitet skapas
  • Processer säkerställer att man gör det på rätt sätt: Verksamhetens resurser och kompetens används på bästa sätt.
I detta dokument sammanfattar vi vad processetablering innebär och sätter det i ett sammanhang som betonar värdeskapandet, och dessutom tar upp behovet av kommunikation och resurser.
Hämta>>

Nedladdningar