Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomiI en cirkulär ekonomi frikopplar man tillväxt och lönsamhet från resursförbrukning. Vi skall gå från att göra lite mindre av det dåliga till att göra riktigt bra saker. Och vi skall göra det på ett affärsmässigt sätt. Sättet att producera varor och tjänster behöver organiseras på ett smartare sätt, ett sätt som gör att vi använder resurserna effektivare för att skapa de värden vi behöver. Även konsumtionen behöver förändras så att vi möter våra behov, men utan att förbruka resurser i onödan. Vi behöver förhålla oss till målet inget avfall – inga utsläpp av ämnen som är skadliga för biosfären.

Det vi idag betraktar som avfall kommer vi se som resurser i en annan produkt- eller process.
Detta ställer stora krav på helt andra modeller för hur vi organiserar resurs- och varuflöden i samhället. Det kräver förmåga att tänka i resursflöden. Allt från materialutvinning och olika tillverknings led till de olika stegen i återanvändning/återvinning.
En grund i detta är design. Material, komponenter och produkter behöver designas för att kunna återanvändas på olika nivåer, från minsta komponent till färdig komplicerad produkt. Design är ofta inte en fråga som hamnar på företagsledningens bord, men i den cirkulära ekonomin är denna helt central, en affärsstrategisk fråga.
En annan grund är systemsyn. Som företag eller organisation behöver antagligen förända oss från att tänka i värdekedjor till värdenätverk. Ett sätt är att bygga kluster av verksamheter för att skapa möjligheter för radikalt effektivare resursanvändning. Detta är inget nytt, det kallas industriell symbios och är väl etablerat inom bl.a. den petrokemiska industrin. Det nya är att kombinera det med de nya designprinciperna.
Den cirkulär ekonomi innebär att ompröva logiken på flera områden kring hur vi skall driva vår verksamhet. Det innebär inte bara design av produkter och processer – det innebär design av helt nya affärsmodeller, som kan skapa en annan typ av mera hållbar efterfrågan och helt nya branscher. En spännande utveckling för de företag och organisationer som fångar möjligheten!

Hur kan vi hjälpa er?

MGBC erbjuder flera olika tjänster för att komma igång med det cirkulära företagandet – allt från utbildningar, nulägesanalyser till strategi och utveckling av nya affärsmodeller. Vi samverkar med experter inom design, kemikaliefrågor, biologiska och tekniska flöden samt kommunikation och PR.

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!