Affärsmodeller

9508575 business model conceptAffärsmodellen är en beskrivning av hur värde skapas i verksamheten. Som grund ligger affärsidé/verksamhetsidé. Affärsmodeller finns i alla verksamheter, men ibland är det inte uttalat och man har kanske inte klart för sig varför man skall arbeta med detta.

Att arbeta med affärsmodeller är en viktig del i affärsutvecklingen, eftersom det ger en övergripande systemsyn på hur olika komponenter bidrar till verksamheten. Hur möter man sina kunder och andra intressenter? Hur ser kanalerna ut för marknadsföring, försäljning och leverans? Hur arbetar man med leverantörer och partners? Hur ser de värdeskapande processerna ut? Hur ser intäktsmodellerna ut och vilka olika typer av kostnader finns?

Flera globala trender gör att de flesta verksamheter behöver se över sitt sätt att skapa värde. Det handlar om miljömässiga-, sociala-, teknologiska- och politiska trender som i grunden påverkar hela samhället och med detta hur företag och organisationer bidrar i samhället.

Många organisationer har insett behov av mera genomgripande förändringar av sin verksamhet. Företagsledare går före och visar hur verksamheten bidrar till ett hållbart samhälle, för att skapa mera värde. Värdekedjor ersätts med värdenätverk och man ser att värde skall skapas till allt flera intressenter. Offentlig sektor tar nya steg för att nyttja nya möjligheter att skapa samhällsservice.

Hur ser arbetssättet ut i er verksamhet när det kommer till affärsutveckling och affärsmodeller? Hur gör ni för att säkra att er verksamhet möter framtida kundbehov och ger hållbart långsiktigt värdeskapande och lönsamhet?

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper er att utveckla er affärsmodell. Vi kan anlitas för att genomföra nulägesanalyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier och som kursledare för utbildningar. Vi går också in i större förändringsarbete som projektledare eller förändringsledare.

Arbetet startar med mobilisering för att skapa rätt förutsättningar för arbetet i er verksamhet. Därefter görs nulägesanalys, som omfattar både omvärlden och företaget. Nästa steg är idégenerering som syftar till att ta fram en mångfald av idéer till ny affärsmodell eller en utveckling av er befintliga modell. Att analysera alternativa idéer och sätta samman till en eller flera alternativa affärsmodeller blir nästs steg. En viktig del är att analysera förslaget/förslagen med avseende på möjligheter och risker. Därefter är det dags att gå till handling och genomföra de förändringar som leder fram till att ni arbetar i den nya affärsmodellen.

Det finns en rad olika metoder och verktyg som ger stöd i arbetet med affärsmodeller. En av de mera välkända och väl etablerade är Business Model Canvas. Detta är ett strategiskt verktyg som ger bra helhetssyn på hur verksamhetens olika delar samverkar för att leverera värde. 

Vill ni få inspiration att komma igång erbjuder vi vår workshop Affärsmodell 2.0.

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!

Verktyg

Digital mognad

Ett verktyg för att bedöma digital mognad
Idag är det stort fokus på digitalisering. Överallt talas om detta som en viktig och avgörande faktor för att utveckla företagen. Det kan vara lite svårt att få en riktigt bra beskrivning på vad man menar med digitalisering. Vi vill försöka göra det så enkelt det bara går att får en uppfattning om var man står. Vi har därför satt samman ett enkelt test – en självskattning, för att bedöma hur långt företaget kommit sin digitaliseringsresa. Testet bygger på de faktorer som ingår i Tillväxtanalys indikator.
Beställ
Verktyg

Affärsmodell Canvas kompendium

Ditt stöd att komma igång
Vi har tagit fram ett kompendium som sammanfattar det viktigaste för att komma igång att arbeta med affärsmodell canvas.
Beställ
Verktyg

Affärsmodell Analys

En självskattning av din affärsmodell
Ett verktyg för att testa affärsmodellen. Var finns styrkorna i affärsmodellen? Var finns svagheterna? Vilka delar skall vi satsa på att utveckla?
Beställ